การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
Previous
Next
RSS Posttoday.com : ข่าวการเมือง
RSS Posttoday.com : ธรรมะ-จิตใจ

R-tec